CTAN
Comprehensive TeX Archive Network

Direc­tory tex-archive/info/finnish/texmalli

README
N�m� tiedostot esittelev�t LaTeXin k�ytt��. Ne kirjoitti alunperin
Lars Wirzenius (liw@iki.fi).  Sittemmin niit� on kehitellyt
Antti-Juhani Kaijanaho (gaia@iki.fi).  Bugiraportit, kommentit, ruusut
ja risut otetaan vastaan osoitteessa gaia@iki.fi.

Copyright � 2000 Antti-Juhani Kaijanaho.
Copyright � 1995 Lars Wirzenius.

N�it� tiedostoja saa k�ytt�� vapaasti omien tekstiens� pohjana, muokata
vapaasti, levitt�� vapaasti (muutettuinakin), v�itt�� vapaasti omikseen
ja muutenkin tehd� niille mit� huvittaa v�litt�m�tt� tekij�noikeuksista.

Files

Name Size Date Notes
Make­file 408 2000-05-04 22:30
NEWS 271 2000-05-04 22:40
README 541 2000-05-04 21:09
bib­tex.yhtveto 5979 1995-05-17 00:00
kuva.fig 169 1995-05-17 00:00
lah­teet.bib 1570 2000-05-04 22:35
malli.tex 13540 2000-05-04 22:37
texrules.tex 2585 2000-05-04 21:28

Down­load the con­tents of this pack­age in one zip archive (11.2k).

tex­malli – A quick Fin­nish in­tro­duc­tion to us­ing LaTeX

Pack­age De­tailstex­malli
Ver­sion2.0
Li­censePublic Do­main Soft­ware
Copy­right2000 Antti-Juhani Kai­janaho
Main­tainerAntti-Juhani Kai­janaho
Topics doc­u­men­ta­tion writ­ten in Fin­nish
Guest Book Sitemap Contact Contact Author