CTAN Comprehensive TeX Archive Network

Directory fonts/cc-pl

README
Polish                | English
---------------------------------------------------------------------------
AUTORZY WERSJI POLSKIEJ       | AUTHORS OF POLISH COMPUTER CONCRETE
COMPUTER CONCRETE (PC):       | VERSION (PC):
            Bogusław Jackowski i Marek Ryćko
Wersja Type1 wygenerowana programem | Type1 version produced by pktrace:
pktrace:
                Włodek Bzyl
---------------------------------------------------------------------------
Pliki stanowiące źrodło polskiej   | The source files:
wersji rodziny fontów Computer    |
Concrete, tzn.:           |

  FIC_MIC.MF, PCMI10.MF, PCR10.MF, PCR5.MF, PCR6.MF, PCR7.MF,
  PCR8.MF, PCR9.MF, PCSL10.MF, PCSLC9.MF, PCTI10.MF oraz PCCSC10.MF

są dobrem wspólnym na takiej     | are the Polish version of Computer
zasadzie jak fonty PL (polska    | Concrete and belong to the public
wersja rodziny Computer Modern)   | domain under conditions similar
– p. odnośna dokumentacja dołączona | to those of D. E. Knuth specified for
do pakietu MeX (pliki MEXINFO.POL  | the Computer Modern family of fonts.
i MEXINFO.ENG).           |
                   |
Do wygenerowania fontów za pomocą  | In order to generate the Polish
METAFONT-a potrzebne są programy   | version of Computer Concrete fonts
METAFONT-owe znajdujące się     | using METAFONT, appropriate METAFONT
w pakiecie MeX.           | files from the MeX package are
                   | necessary; see the files MEXINFO.POL
                   | and/or MEXINFO.ENG.
       CTAN://language/polish/mex105.zip
lub                 | or
       CTAN://language/polish/pl-mf.zip
Niezbądne są źrodła oryginalnych   | The original Computer Concrete
fontów Computer Concrete       | source files are necessary
       CTAN://fonts/concrete/
---------------------------------------------------------------------------
    HISTORIA           |        HISTORY
                   |
Wer. 1.00 (dokładnej daty nie ma)  | Ver. 1.00 (exact date not fixed)
                   |
Wer. 1.01 (18.XII.1992)       | Ver. 1.01 (18 Dec 1992)
Modyfikacja pliku FIC_MIC.MF     | Modification of the file FIC_MIC.MF
zgodna ze zmianami w fontach PL   | in accordance with changes in PL
(plik FIK_MIK.MF)          | fonts (file FIK_MIK.MF)
                   |
Wer. 1.02 (9.VI.1998)        | Ver. 1.02 (9 Jun 1998)
Dodany brakujący font pcsl10.mf   | Missing pcsl10.mf added

Wer. 1.02.1 (29.XI.2002)       | Ver. 1.02.1 (29 Nov 2002)
Dodany brakujący plik pcmi10.tfm   | Missing pcmi10.tfm added

Wer. 1.02.2 (10.04.2009)       | ver. 1.02.2 (10 Apr 2009)
dołączono skorygowane fonty Type1  | Merged with corrected Type1 fonts

Wer. 1.02.3 (30.03.2020)       | ver. 1.02.3 (March 30th, 2020)
zmieniono informację licencyjną,   | changed licensing,
kodowanie UTF-8: polskie znaki    | UTF-8 encoding: Polish diacritics in
w komentarzach            | in comments
---------------------------------------------------------------------------

Download the contents of this package in one zip archive (453.6k).

cc-pl – Polish extension of Computer Concrete fonts

These sources rely on the availability of the ‘Polish’ fonts and of the sources of the original Concrete fonts.

Adobe Type 1 versions of the fonts are included.

Packagecc-pl
Version1.02.3
LicensesPublic Domain Software
MaintainerWłodek Bzyl
Bogusław Jackowski
Marek Ryćko
Contained inTeX Live as cc-pl
TopicsFont Type1
Font
Polish
Font serif
MF Font
...
Guest Book Sitemap Contact Contact Author